Gölbaşı Daruşşifa Eğitim Kurumu Acil Tıp Teknisyenliğiacil02.jpg

Toplumdaki birey ya da bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğrayıp yaralanmasına ve kalp krizi, felç ve solunum yetersizliği gibi nedenlerle aniden hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk müdahale, ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedelerin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan Sağlık Meslek Lisesi mezunu kişilere denir.

Acil Tıp Teknisyenine Benzer Yakın Meslekler

Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknikeri, Anestezi Teknisyeni ve Teknikeri.

Mesleki Eğitimin Verildiği Yerler

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Resmi ve Özel Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri Alanı?nın Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinde verilmektedir.

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu okullara giriş: İlk öğretim mezunu (bu yıl 8. sınıfı okuyup, mezun durumunda olmak) SBS'ye girmiş, tercih edeceği okul önceden açılmış ve klavuza girmişse, buradan tercih yapılarak merkezi sistemle yerleştirilmiş olması gerekir veya tercih edeceği okul yeni açılmışsa klavuza yetişmediğinden bu okula SBS Sonuç Belgesiyle, Nüfus cüzdanı, İlk Öğretim Diploması teslim edilerek önkayıt ile olmaktadır.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Sağlık Hizmetleri Alanı”nın Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünde 4.yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde, acil servislerde, ambulanslarda, ambulans istasyonlarında, komuta kontrol merkezlerinde) verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Anadolu Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Acil Tıp Teknisyeni olarak Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde, Ambulans İstasyonlarında, sağlık ocakları, poliklinikler, Ambulanslarda ve Komuta Kontrol Merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Bu bölümün iyi yetişmiş mezunları sahada kendilerine rahatlıkla çok güzel ücretlerle iş bulabilmektedirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

acil01.jpg

Görev Yerlerinde Yaptıkları İşler

Olağandışı durumlarda (Doğal afetlerde, kazalarda, zehirlenmelerde, savaşlarda, toplumsal hareketlerde, boğulmalarda, elektrik-sıcak-soğuk çarpmalarında, yangınlarda, yanıklarda, salgınlarda, bulaşıcı hastalıklarda, nükleer, biyolojik ve kimyasal) kazalar sonucu birey veya bireylerde yaralanma ve hastalık hallerinde onları kurtarıp, olay yeri değerlendirmesi sonucu, triyajını gerçekleştirip, Hasta ve Yaralıyı:

Acil tıbbi yardım, ilk yardım, bakım tedavisini yapıp, gözlem, öykü alma, değerlendirme, muayene, tetkik, pansumanıyla birlikte yara bakımı, vücut ısısını ölçme, nabız ve tansiyon alma, doktor tarafından yazılan ilaçları muntazam vermek, serum takmak ve enjeksiyonunu (iğnesini) yapmaktır. Uygun bir şekilde taşıyarak, hastane ortamına yetiştirip buraya teslim etmek esas görevidir.

Görevleri arasında ayrıca olay yerinde kırık, çıkık tesbitini yapmak, atel ve alçıya almak, hava yolunu açmak, oksijen tedavisini gerçekleştirmek, kanama ve şoka karşı önlem almak, defibrilatör (şok cihazını) kullanmayı da sayabiliriz.

Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Alanının Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Acil yardım Teknikerliği, Adli Tıp Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Elektronörofizyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, İtfayecilik ve Yangın Güvenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim). Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Cerrahi Teknikerliği, İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girip yeterli puan almaları halinde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Sağlık Yönetimi (Uygulamalu Bilimler Y.O) lisans programlarını (4 yıllık) tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre yüksek bir katsayıyla çarpılarak üniversiteye giriş puanlarına eklenmekte olup diğer bölümlerden mezun olanlara göre çok daha avantajlı ek puanla yerleştirilmektedir.

Okullarımız

Havacılık Meslek Bölümler

Tapu Kadastro Bölümler

Sağlık Meslek Bölümler

Online Kayıt

Etkinliklerimiz

www.areksan.com